Jak możesz pomóc?

 

Wpłacając darowiznę na nasze konto, wspierasz rozwój talentów młodych zawodników w dziedzinie motorsportu.

Nr konta: 72114020040000380276158257​

Misja

Misją Fundacji jest wspieranie i rozwój umiejętności zawodników uprawiających sporty motorowe, w szczególności w dziedzinie kartingu oraz wyszukiwanie i promowanie talentów młodych zawodników motorowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.    Organizowanie i finansowanie:

-    stypendium i nagród dla zawodników uprawiających sporty motorowe,
-    zawodów sportowych w kraju i za granicą,
-    szkółek jazdy dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,
-    konferencji i seminariów, targów specjalistycznych, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
-    forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi trendami sportów motorowych,
-    produkcji i realizacji małych i dużych form filmowych, programów telewizyjnych i radiowych zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności młodego pokolenia,
-    działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie osiągnięć sportowych młodego pokolenia.

2.    Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami  pozarządowymi

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnym profilu swojej działalności oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.