Jak możesz pomóc?

 

Wpłacając darowiznę na nasze konto, wspierasz rozwój talentów młodych zawodników w dziedzinie motorsportu.

Nr konta: 72114020040000380276158257​

Cele

Celem działania Fundacji jest m.in.:

1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, NAUKI ORAZ EDUKACJI - W
SZCZEGÓLNOSCI WSRÓD DZIECI I MŁODZIEZY.
2. KRZEWIENIE IDEI FAIR PLAY W RYWALIZACJI SPORTOWEJ I POZASPORTOWEJ.
3. PROMOCJA RÓZNYCH DYSCYPLIN SPORTU W SPOŁECZENSTWIE, A W SZCZEGÓLNOSCI SPORTÓW
MOTOROWYCH.
4. PROMOCJA WSPÓŁZAWODNICTWA W SPORCIE.
5. POMOC W KSZTAŁTOWANIU KARIERY SPORTOWEJ - W SZCZEGÓLNOSCI DZIECI I MŁODZIEZY.
6. WSPIERANIE I ROZWÓJ POLSKIEGO SPORTU MOTOROWEGO.
7. POMOC W PROFESJONALIZACJI KADR SZKOLENIOWYCH W SPORTACH MOTOROWYCH.
8. DZIAŁALNOSC NA RZECZ BUDOWANIA I UPOWSZECHNIANIA BEZPIECZENSTWA W RUCHU
DROGOWYM.
9. INTEGRACJA EUROPEJSKA POPRZEZ SPORT.
10. PROMOCJA ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ZYCIA ORAZ UPOWSZECHNIANIE I BUDOWANIE
WZORCOWYCH POSTAW SPORTOWYCH, SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH.
11. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA
GRANICA W ZAKRESIE SPORTU I OSIAGNIEC SPORTOWYCH.
12. POMOC SPOŁECZNA I WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY W ZAKRESIE
SPORTU I KULTURY.
13. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY POMIEDZY RÓZNYMI GRUPAMI SPOŁECZNYMI ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
14. ROZWIJANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU.